GHOSTING NEDİR? NEDEN YAPILIR?

İlişkilerde, bir tarafın partnerine açıklama yapma gereği görmeksizin aniden soğuk davranışlar göstermeye başlaması ve hızlıca o ilişkiden çıkma yönünde gösterdiği eğilimlerin bütününü, hayalet gibi kaybolma anlamına gelen “ghosting” şeklinde adlandırabiliriz.

“Ghosting” davranışı, ilişkide maruz kalma pozisyonundaki partnerin karşısına tekrarlayan periyotlarla zaman zaman çıkabileceği gibi, tek seferde ilişkinin bitişine sebep olacak şekilde de çıkabilmektedir.

Peki “ghosting” neden yapılmaktadır; yani bir partner, ilişki kurduğu partneriyle başka birçok şekilde daha etkili iletişimler kurabilme hak ve özgürlüğüne sahipken, neden bu son derece yaralayıcı ve can sıkıcı yolu tercih etmektedir?

İlişkilerinde partnerlerine “ghosting” uygulayan partnerlerin, kendilerinin ifade ettiği ve bu davranışlarına yönelik olarak motivasyonlarını dile getirdiği farklı gerekçeler mevcuttur. Birinci ağızdan ifade edilen bu gerekçeleri ortak başlıklar altında toplayarak aşağıdaki gibi inceleyebiliriz:

İlişki Esnasında Gelişen Olaylar Sebebiyle Belirtilen Gerekçeler:

 • Partnerinin hoşlanmadığı bir alışkanlığını tespit edip ve uzaklaşmak istemiş olabilir
 • Partnerinin sevmediği/itici gelen bir davranışı sebebiyle uzaklaşmayı seçmiş olabilir
 • Partnerinin söylediği bir söz ondan çok fazla soğumaya sebep olmuş olabilir
 • Kendi gelişim dönemi hikayesinden yaralı olduğu bir anı tetiklenmiş olabilir
 • Halen etkilerini aşamadığı ve atlatamadığı eski ilişkilerine ait anılar o kişiyi etkisi altına almaya başlamış olabilir
 • Beklentilerin farklılık düzeyi fazlaca rahatsız edici gelmiş olabilir
 • İlişkinin geleceğini sorgulatan güven bozucu tecrübe edinilmiş olabilir

İlişkinin Zamansal Süreçleri Sebebiyle Yaşanan Ghosting Hakkında Belirtilen Gerekçeler:

 • Partnerine harcadığı zamanın daha fazla artmasını istemediği hatta halihazırda harcanan zamanı kesmek istediği için
 • İlişkide birlikte geçen belli bir zamanın ardından ayrılma kararının kabul görmeyeceğini düşündüğü için
 • İlişkinin yaşandığı esnada aklında daha önceden ilişki yaşadığı ya da yaşama ihtimali olan başka bir adaya dönme seçeneği daha cazip geldiği için
 • İlişkide yaşanan sorunları partneriyle konuşmayı deneyerek bu konuşmaların uzun tartışmalara dönmesini istemediği için
 • İlişkinin mevcut akış hızı ona korkutucu geldiği için

Partnerlerin Sahip Olduğu Duygusal Beklenti Uyuşmazlığına Bağlı Gerekçeler:

 • İlişkiye başlarken sahip olduğunu söylediği duyguları değişmiş olabilir
 • En başından beri çok farklı duygulara sahip olabilir
 • Partnerler birbirlerinden uzak kalmış ve iletişimleri çok azalmış olabilir
 • Hayatına yeni birileri girmiş olabilir, ilişkiye aidiyet duygusunu yitirmiş olabilir
 • Yaşadığı ilişkiden arzuladığı duygusal tatmini elde edemiyor ve yeni heyecan arayışına girmiş olabilir.

Gerekçelerin Gerçeğe Analizi

Gerekçeleri ve öne sürdüğü gerekçeler farklılıklar gösterse de, aniden açıklama yapmadan giden partnerler, zaman zaman beklenmedik ani dönüşler yapabilir, partnerini sürekli şoka sokup yaşadığı mental çöküntüden tam anlamıyla toparlanmasına müsade etmeyebilir. Bu tarz döngüsel saldırılarına devam eden partnerler, birçok ilişkisini benzer şekilde yaşıyor olabilir, ve de bu tarz döngüsel ziyaret yaptığı birden çok yedek kurbanı olma ihtimali son derece yüksektir.

Ghosting dahilinde partnerine birden çok zarar verici davranışta bulunan kişinin; sahip olduğu bu toksik ilişki dilinin, zaten genel ilişki dili olduğunun farkında olmamız gerekir. Bu yaralayıcı ilişki biçimi, bu kişinin bildiği tek sevgi dilidir. Zehirli ve ısrarcı. Mevcut kurbanına özel olarak geliştirilmiyor, o kurban edilen partner; en kötüsü de dahil olmak üzere, başına gelenlere kabul ve sabır göstermeye hazır olsa da, bu zehirli ve yaralayıcı ilişki biçiminin bir şekilde kendisine özel olduğunu düşünmeye ve sahiplenmeye çalışsa da, bu ilişki biçimi hiçbir zaman sağlıklı bir düzlüğe veya huzurlu bir iletişime dönüşmeyecektir.

Özellikle Dikkatli Olması Gereken Potansiyel Kurbanların Profil Özellikleri

Partneriyle halihazırda oldukça normal bir ilişki yürüten partner,”ghosting” davranışına maruz kalmadan önce ilişkinin çok şey vaat ettiğini düşünmekte olabilir. Bu ilişkiye dair birçok beklenti geliştirebilir, hatta bazı beklentiler ilişki başlamadan öncesinden dahi çoktan hazırlanmış olabilir. Kısacası ayrılığın her türlüsüne karşı duygusal açıdan oldukça zayıf ve korunmasız bir durumda olabilir. Bu negatif hazırbulunmuşluk, yaşamak üzere olduğu ayrılığın oluşmasından çok daha önce temelleri atılmış kırılgan bir zeminin göstergesidir.

Genel Profil Özellikleri

Kişi genel profilinde; hayatındaki birçok sorunun çözümünü sorumluluk alarak gerçekleştirmek yerine, geleceğe yönelik hayal ve planlara atfediyor olabilir. İlişkilerine de, koşulsuz kabulle sahiplenilme beklentisini atfederek, geliştirmekle mesul olduğu sorumluluklardan uzaklaşma konforunu yaşamak onun için ilişkideki partnerini olduğundan çok daha kutsal bir kurtarıcı profiline sahip olmasının temel yapı taşı olabilir. Aslında partnerine bu gerçeküstü profili atfeden, kurbanın ta kendisidir. Maruz kaldığı ayrılık biçimi asla hak etmediği kadar saygısızca gerçekleşiyor olsa da, kurbanın derin üzüntüsünün ana kaynağı karşılanmayan temel beklentisinden koparılmışlığın getirdiği tatminsizlik ve huzursuzluktur.

Burada vurguladığımız esas detay; kurbanın hayatın doğal akışına mantıken uymayan bir ayrılık biçimine maruz kalmasından da zamansal açıdan öncelikli olarak, karşısına çıkan partnerleri hayatın doğal akışından bağımsız beklentilerine uydurma gayesi ve doğal akışla beraber gelebilecek duygusal paylaşımlardan ziyade kendi özel detaylandırdığı arayışına çözüm olacak davranış ve duygularla karşılaşma sürecidir.

Kurbanın bahsedilen bu anlatımdaki bir yapıya sahip olması neden “ghosting” davranışına maruz kalma ihtimalini artırabilir sorusu bu aşamada akıllara gelebilir. Kurbanın kendine ait güven eksikliği, sevgi vaat eden birçok partner adayına kolaylıkla şans tanımaya müsait olduğu için, toksik ilişki davranışlarını da kolayca kabul edebilen bir yapıdadır.

Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Detay

Kurbanın, kötü niyetli bir partnerle karşılaştığında suistimal edilmeye müsait bu karakter örüntüsü ve onun hassasiyetine gereken saygıyı göstermeye hiç de öncelik tanımayan toksik bir partnerin, karşılaştıklarında oldukça ciddi düzeylerde etkili bir çekim alanı oluşturabileceğini yukarıdaki açıklamalardan anlamışsınızdır.

Kurban rolüne sürüklenen partnerin bu gibi durumlarda en az zarar görmesinin yolu, partnerinin bu davranışlara giriyor olmasının sebep ya da sorumluluğunun kendisinde olmadığını ayırt edebiliyor olmasından geçer. Kendisini bir hak ediş dürtüsüyle çatışmanın devamına sürükleyen bütün motivasyonlar, kendi hikayesinden dobaşlayıp gelişip sonraki ilişkilere yansımakta ve etki etmektedir.

Kişinin bu gerçeklerin bilincinde olarak ilişkilerinde yaşanan olayları ele alması, ve de bu tarz sorunların tekrarının yaşanmaması için kendisiyle kurduğu ilişki ve kendi hikayesinde çözümlenmesi gereken konulara odaklanarak ilerlemesi, çok büyük bir farkındalık seviyesine ulaşmaya başladığının en somut göstergesidir. Ve kişiye hikayesi boyunca yardımcı olarak, emeğiyle doğru orantıda gelişmesini sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir