GHOSTING NEDİR? NEDEN YAPILIR?

Toksik ilişkilerde sıkça karşılaşılan ghosting kavramını birlikte tanımlayalım. Bir kişinin ilişki yeterli açıklama yapmadan aniden soğuk davranışlar göstermesi oldukça düşündürücüdür. Kişinin aniden partnerinden soğuması, ilişkisinden uzaklaşması, hayalet gibi kaybolma anlamına gelen “ghosting” şeklinde adlandırılmaktadır.

Her şeyden önce, gerçekleşme düzenini ele alalım. “Ghosting” davranışı, iki farklı düzende gerçekleşmektedir. Bir kişi Ghosting kapsamındaki davranışlara sık sık maruz kalabilir. Veya bu davranışlar tek seferde ilişkinin bitişine sebep olacak şekilde de ortaya çıkabilmektedir.

Kişiler arası ilişkiler elbette sakin ve huzurlu bir şekilde de yaşanabilmektedir. Peki “ghosting” neden yapılmaktadır? Daha sağlıklı seçenekler mümkünken, neden bazı kişiler bu yaralayıcı yolu tercih etmektedir?

İlişkilerinde partnerlerine “ghosting” uygulayan partnerlerin açıklamalarına bir göz atalım. Kişilerin kendi ifadelerinde, davranışlarına yönelik olarak motivasyonlarını dile getirdiği çeşitli gerekçeler mevcuttur. Birinci ağızdan ifade edilen bu gerekçeleri ortak başlıklar altında aşağıdaki gibi toparladık:

İlişki Esnasında Gelişen Olaylar Sebebiyle Belirtilen Gerekçeler:

 • Partnerinin hoşlanmadığı bir alışkanlığını tespit edip uzaklaşmak istedi.
 • Partnerinin sevmediği/itici gelen bir davranışı sebebiyle uzaklaşmayı seçti.
 • Partnerinin söylediği bir söz ondan çok fazla soğumaya sebep oldu.
 • Kendi gelişim dönemi hikayesinden yaralı olduğu bir anı tetiklendi.
 • Etkileri iyileşmemiş eski ilişkilerinin anıları hatırlanmaya başladı.
 • Beklentilerin farklılık düzeyi fazlaca rahatsız edici geldi.
 • İlişkinin geleceğini sorgulatan güven bozucu tecrübe biriktirdi.

İlişkinin Zamansal Süreçleri Sebebiyle Yaşanan Ghosting Hakkında Belirtilen Gerekçeler:

 • Partnerine harcadığı zamanın daha fazla artmasını istemediği hatta halihazırda harcanan zamanı kesmek istedi.
 • İlişkide birlikte geçen belli bir zamanın ardından ayrılma kararının kabul görmeyeceğini düşündü.
 • Başka bir ilişki yaşama ihtimali daha cazip geldi. Bu bazen eski bir partnerdir. 
 • İlişkide yaşanan sorunları partneriyle konuşmayı deneyerek bu konuşmaların uzun tartışmalara dönmesini istemedi.
 • İlişkinin mevcut akış hızı ona korkutucu geldi.

Partnerlerin Sahip Olduğu Duygusal Beklenti Uyuşmazlığına Bağlı Gerekçeler:

 • İlişkiye başlarken sahip olduğunu söylediği duyguları değişti.
 • En başından beri çok farklı duygulara sahipti.
 • Partnerler birbirlerinden uzak kalmış ve iletişimleri çok azaldı.
 • Hayatına yeni birileri girmiş olabilir, ilişkiye aidiyet duygusunu yitirdi.
 • Yaşadığı ilişkiden arzuladığı duygusal tatmini elde edemiyordu ve yeni heyecan arayışına girdi.

Gerekçelerin Gerçeğe Analizi

Öne sürülen gerekçeler farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak aniden açıklama yapmadan giden partnerler, zaman zaman beklenmedik ani dönüşler yapabilmektedir. Bu davranışlarla, partnerini sürekli şoka sokup yaşadığı mental çöküntüden tam anlamıyla toparlanmasına müsaade etmez. Bu tarz döngüsel saldırılarına devam eden partnerler, çoğunlukla ilişkilerini benzer düzende yaşarlar. Ayrıca benzer döngüsel ziyaret yaptığı başka yedek kurbanları olma ihtimali son derece yüksektir.

Ghosting örnekleriyle ilişkilerinde zararlı davranışlarda bulunan kişilerin düşünce temeli bizden bağımsızdır. Sahip oldukları toksik ilişki dilinin, zaten genel ilişki dili olduğunun farkında olmamız gerekir. Bu yaralayıcı ilişki biçimi, bu kişinin bildiği tek sevgi dilidir. Zehirli ve ısrarcı bir dildir. Mevcut kurbanına özel olarak geliştirilmemiştir. Kurban rolündeki partner, muhtemelen kendisini başına gelen her şeyi kabul etmeye hazırlamıştır. Ancak bu zehirli ilişki biçiminin bir şekilde kendisine özel olduğunu düşünse dahi öyle değildir. Tahammül gösterip zararları dahi sahiplenmeye çalışsa da sorun çözülmez. Bu ilişki biçimi hiçbir zaman sağlıklı bir düzlüğe veya huzurlu bir iletişime dönüşmeyecektir.

Özellikle Dikkatli Olması Gereken Potansiyel Kurbanların Profil Özellikleri

Partneriyle halihazırda oldukça normal bir ilişki yürüten kişi, ilişkisinin iyi gittiğini düşünmektedir. Bu ilişkiye dair birçok beklenti geliştirmektedir. Hatta bazı beklentiler ilişki başlamadan öncesinden dahi hazırlanmıştır. Kısacası ayrılığın her türlüsüne karşı duygusal açıdan oldukça zayıf ve korunmasız bir durumdadır. Bu korunmasız zemin, yaşanacak olan ayrılıktan çok daha önce temelleri atılmış kırılgan bir zemindir.

Genel Profil Özellikleri

Kişi genel profilinde; hayatındaki birçok sorunun çözümü için sorumluluk almayı erteliyordur. Örneğin, çözüm beklentilerini, geleceğe yönelik hayal ve planlara atfediyordur. İlişkilerine de, koşulsuz kabulle sahiplenilme beklentisini aktarıyordur. Kendi gelişim sorumluluklarından uzaklaşma amacıyla partnerini kutsal bir kurtarıcı profilinde görmek istiyordur. Aslında partnerine bu gerçeküstü profili atfeden, kurbanın ta kendisidir. Maruz kaldığı bu ayrılık biçimi kesinlikle kimsenin hak etmediği kadar saygısız bir yoldur. Ama bir yandan da, kurbanın yıkılmasının ana kaynağı karşılanmayan kurtarıcı beklentisinin getirdiği tatminsizlik ve huzursuzluktur.

Burada vurguladığımız esas detayı açıklığa kavuşturalım. Zaman akışı açısından, kurbanın partnerini hayatın doğal akışından bağımsız beklentilerine uydurma gayesi önceliklidir. Kurbanın oluşturduğu hayalperest beklenti, toksik bir ayrılık biçimiyle karşılaştığında ayrılığın etkisi yıkıcı olmaktadır.

Mağdurun bahsedilen şekilde beklentilere sahip olması, ayrıca “ghosting” davranışına maruz kalma ihtimalini artırmaktadır. Kurbanın güven eksikliği, sevgi vaat eden birçok partner adayına kolaylıkla şans tanımaya müsaittir. Aynı zamanda toksik ilişki davranışlarını da kolayca kabul edebilen bir yapıdadır.

Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Detay

Kurbanın bu karakter örüntüsünün suistimal edilmeye oldukça müsait olduğunu açıkladık. Onun kırılganlığı için en büyük tehdit ise, gereken hassasiyeti gösterme niyeti olmayan toksik partnerdir. Bu eşleşmenin oldukça ciddi düzeyde bir çekim oluşturabileceğini yukarıdaki açıklamalardan anlamışsınızdır.

Kurban rolüne sürüklenen partnerin bu gibi durumlarda en az zarar görmesinin yolunu açıklayalım. Kişi, partnerinin toksik davranışlarının sorumluluğunun kendisinde olmadığını ayırt edebilmelidir. Kendisini cezalandırılmayı hak ettiğini de düşünebilmektedir. Değersizliğe sürüklenmek muhtemelen en tanıdık gelen sevgi dilidir. Bu gibi çatışmanın devamına sürükleyen bütün motivasyonlar, kendi hikayesinden başlayarak ilişkilerini etkilemektedir.

Kişinin bu gerçeklerin bilincinde olarak ilişkilerinde yaşanan olayları ele alması önemlidir. Devamında benzer sorunların tekrarının yaşanmaması için kendisiyle kurduğu ilişki üzerine odaklanmalıdır. Kendi hikayesinde çözümlenmesi gereken konulara düşünme mesaisi yaparak ilerlemelidir. Bunu yaparak eski haliyle farklılıklarını tespit eden kişi, önemli bir farkındalık seviyesine ulaşmaya başlamıştır. Ve kişiye hikayesi boyunca yardımcı olarak, emeğiyle doğru orantıda gelişmesini sağlayacaktır.

GHOSTİNG NEDİR?” te bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Yazın
Psk. Mustafa Raşit Yavaş
Sorularınız mı var?
Call Now Button