İSTİSMAR & ENSEST İSTİSMAR” NEDİR?

İstismarın her çeşidi, bir bireyin gelecekte en kötü tecrübeleri arasında yer alacak ağır travmatik sonuçlara yol açan olaylardır. Atlatıldığı ya da geride bırakıldığı düşünülen bu tür tecrübelerin büyük çoğunluğunun izleri kalmaktadır. Ve hayatlarının sonraki süreçlerinde bireylerin karşılarına çıkmaya devam etmektedir.

Cinsel istismar, çocuk yaştaki bireyin kendisinden yaş olarak büyük bir kişi tarafından cinsel tatmin arayışı uğrunda gerçekleşmektedir. Çeşitli türlerde; cinsellik güdümlü sözlü, fiziksel, psikolojik taciz ve bireyin cinsel içerikli görüntü ve seslere sanal veya gerçek ortamda maruz bırakılmasına denir.

Çocuk cinsel istismarı çok ağır bir suçtur ve çocuk haklarına karşı yapılmış son derece ağır bir ihlaldir.

Ensest: Kan Bağı Şart Değil

Ensest istismarın tanımı genel algı olan genetik yakınlıkla sınırlı değildir. 3. dereceye kadar yakınlığı olan bütün genetik bağlantıların istismarı ensest kapsamındadır. Ayrıca genetik bağ olması şart değildir. Çocuğun gelişiminde herhangi bir dönem dahilinde rol sahibi olan diğer herkes tarafından yapılan istismarlar da enseste birer örnektir.

Doğru Bilinen Yanlışlar

Yaşadığımız toplumda da yıllardır süre gelmekte olan ve her yeni gün bir diğer haberiyle karşılaştığımız çocuk cinsel istismarıyla ilgili yanlış bilinen bazı gerçekler şu şekilde sıralanabilir;

İstismar Yalnızca Kötü Ailelerde Olmuyor

Cinsel ve ensest istismar sadece parçalanmış, iç dinamikleri bozulmuş, ekonomik durumu kötü veya içinde düzenli alkol & uyuşturucu vb. madde kullanan bireylerin bulunduğu ailelerde meydana gelmez.

İstismarın Maddiyat ya da Kültür ile Bağlantısı Yok

Cinsel ve ensest istismar her türlü toplumsal, kültürel, sosyal ve ekonomik yapıdaki ailelerin içinde veya bu tanımdaki bireyler tarafından yapılabilmektedir.

İstismar Hiçbir Etkenle Meşrulaştırılamaz

İstismarın suçu yalnızca ve yalnızca istismarcı ve (varsa) azmettirici kişilere aittir. Bu gerçekliği ikinci plana atacak ağırlıkta gerekçe olarak ileri sürülen bütün söylemler iyi niyetten uzaktır. Örneğin; çevresel, ekonomik, toplumsal, kültürel vb. faktörleri barındıran söylemler bu ağır suçun analizini yapma gayesinden uzaktır.  Aslen istismarı meşrulaştırmaya, kabul edilebilir bir hale getirmeye hizmet etmektedir.

Buzdağının Görünen Kısmı

“Günümüzde istismar olaylarının yalnızca 3’te biri gün yüzüne çıkmaktadır. Geriye kalan vakalar gizli kalmakla, gizli tutulmaya zorlanmaktadır. Gerekli çözümler oluşturulamadığı için mağdur için travmatik altyapı gün geçtikçe zorlaşmaya ve karmaşıklığa bürünmeye devam etmektedir.”

İstismar suçlarında, suçlu tarafı bu eylemi gerçekleştirmeye itebilecek sebepleri ve koşulları araştırma yetkisi kanunen verilmektedir. Yalnızca kanunlar tarafından belirlenmiş pozisyonlarda görev yapan alanında profesyonelleşmiş kişilere aittir. Ancak hiçbir sebep veya koşul analizinin amacı suçun ağırlığının hafifletilmesi yönünde bir güdü taşıması söz konusu değildir. Gerekli kontrol ve yaptırımlardan herhangi bir feragat da söz konusu olmamaktadır.

Travma Desteği Profesyonelce Planlanmalı

Cinsel istismara maruz bırakılan bireyin, istismar edildiği dönemde sosyal, cinsel, kültürel gelişimlerini tamamlamışlık durumu büyük önem arz etmektedir. Travma sonrası süreçte profesyonel destek açısından, travma analizi esnasında bireyin bütünlüğü ve bu bütünlüğü oluşturan içinde bulunduğu koşullar incelenmelidir. Yaş, eğitim durumu, aile, yaşadığı çevre başta olmak üzere bütün çevresel koşullar önemlidir. Ayrıca fizyolojik koşullar bireyin maruz kaldığı travmayla baş edebilme durumunun anlaşılabilmesi ve gereken desteğin planlanabilmesi açısından son derece önemlidir.

“Hiçbir travmatik olay zamana bırakılmakla çözüme ulaşmaz.”

Baskılar Ensest Vakaların Ortaya Çıkmasını Zorlaştırıyor

Ensest istismar diğer istismar türlerine kıyasla ifşa edilmesi ve çözümlenmesi en zor olan istismar türüdür. Ve ne yazık ki çoğu vakalarda görüldüğü üzere devamlılığı olan bir istismar türüdür. Ensestin diğer vakalara göre yüzleşilmesini daha zor kılan bir diğer etken ise toplum tarafından gelebilecek tepkilerdir. Ve bu durumun mağdurda yarattığı psikolojik korkunun daha yoğun olmasıdır. Dışlanmaktan ve suçlanmaktan korkan bireylerin, kabuğuna çekilme yönelimine gittiği sıklıkla görülmüştür.

Ensest istismarın diğer istismar türlerinden daha ağır olarak nitelendirilmektedir. Sebebi ise, çocuğun en güvendiği kişiler olan ailesi ve (veya) aile yakınları tarafından yaşatılıyor olmasıdır. Aile ve yakınları, çocuğa karşı gereken güven ve korumayı vermekle en çok yükümlü olan kişilerdir. Bu kişilerin istismarına maruz kalmak birey için geleceğe yönelik izler bırakmaktadır. Mağdurun gelecekte; sosyal ilişkilerinde, cinsel kimliğinde, cinselliğe karşı bakış açısında karşı cinse olan tutumunda birçok problemlerle yüzleşmesi oldukça muhtemeldir.

Mağdur Çocuklara Doğru Yaklaşım Çok Önemli

Gelişim sürecindeki çocuk bireylerin korku yaşadıkları olaylarda kendilerini suçlama eğilimleri oldukça yaygındır.Ayrıca çocukluğunda istismara maruz kalan mağdurlar, ilerleyen süreçlerde çevreye güvenmekte zorlanabilmektedirler.

Ancak unutulmamalıdır ki gereken destek, çocukların bu travmayı atlatabilmesi için kritiktir. Ve hiçbir mağdur da bu hayatta terk edilmiş ya da yalnız değildir.

Bütün ağır suçların, insan haklarına yönelik çirkin davranışların en kısa zamanda sona ermesi en öncelikli temennimizdir.

  1. Pingback: ÇOK BİLİNMEYEN ŞİDDET TÜRLERİ & ŞİDDETİN GELİŞİMİ | Evde Psikoloji

  2. Pingback: ÇOK BİLİNMEYEN ŞİDDET TÜRLERİ & ŞİDDETİN GELİŞİMİ | Psikolog Mustafa Raşit Yavaş & Evde Psikoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Yazın
Psk. Mustafa Raşit Yavaş
Sorularınız mı var?
Call Now Button